فرم های ضروری

نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

لطفا بر اساس مورد تقاضا، فرم مورد نظر را دانلود، تکمیل و با کارگزار تماس بگیرید:

  1. فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
  2. فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
  3. فرم درخواست جمع آوری سابقه
  4. فرم درخواست بازنشستگی
  5. فرم درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ۶۵ مستمری ها)– اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند