رفتن به نوار ابزار

رسانه

بیمه ایرانیان خارج از کشور


توضیحات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجمیع سوابق و ادعای سابقه در برنامه تلویزیونی” حوالی امروز” شبکه پنج سیما


توضیحات دکتر خزاعی مدیرکل اتباع سازمان در برنامه با همستان شبکه جهانی جام جم درخصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور


توضیحات حسن زاده معاون محترم اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درخصوص شرایط برقراری بیمه ایرانیان خارج از کشور