پرداخت حق بیمه

بیمه شده محترم جهت پرداخت حق بیمه کلیک کنید

فیلم پایین صفحه را ببینید

سایت سمت

بیمه شده محترم شما قبلا گذرواژه و رمز عبور را از کارگزار دریافت نموده اید

    جهت آشنایی با روش پرداخت حق بیمه ویدئو زیر را ببینید: